Jägarmarschens historia

Jägarmarschen är ett motionslopp för längdskidåkning. Den anordnades från början av Aapua IF, Olkamangi IF samt Jar-Ka IF och åktes mellan dessa byar. Det fanns två sträckor att välja på, antingen 10 km med start från Olkamangi eller 20 km med start från Aapua. Målgången var alltid i Jarhois. Dessutom hade man ett kortare lopp på 500 m, för de minsta barnen inne på målområdet och ett 3 km:s lopp för de lite äldre barnen.

Man kunde själv välja om man ville åka på tid eller bara ta sig runt spåret som motionär.

Det finns kvar resultatlistor från 1977 som visar att den snabbaste herren på 20 km åkte med tiden 1.20.35 och den snabbaste damen på 1.50.09. Den kortare 10km:s sträckan åktes som snabbast på 51,36 av herrarna samt på 53,44 av damerna.

Första gången anordnades tävlingen på påsklördagen 1970 och fortsatte varje år, samma dag fram till 1980. Därefter var det för litet intresse av att anordna loppet.

1996 väcktes åter intresset för Jägarmarschen. Man beslöt att ha den på långfredagen med start i Jarhois (20km) och Olkamangi (10km) med målgång i Aapua. Barnen hade sin tävling i Aapua under samma dag. Skidspåret drogs efter skoterspåret mellan Aapua och Jarhois på grund av att arrangörerna hade så knappt om tid att planera detta första lopp.

I samband med att man började anordna skidtävlingen igen, beslutade man att vartannat år skulle målet ligga i Jarhois och med detta koncept anordnades tävlingen fram till 1999. I och med att Sverige gick med i EU och gränsen mot Finland suddades ut, ändrades hela utförandet på Jägarmarschen. Nu kunde man göra skidspår var som helst över gränsen. På hösten 1999 tog kommittén för Jägarmarschen kontakt med grannarna på finska sidan av Torneälven med en förfrågan om de var intresserade av att samordna dessa tävlingar. Det var två finska föreningar som visade intresse för samarbetet, nämligen Jokivarren. kylänseura och Orajärven kylänseura. Villkoret för samarbetet var att namnet skulle ändras på tävlingen. Det utlystes en tävling bland barnen på båda sidorna om Torneälven och det nya namnet blev MeänHihto-Jägarmarschen.

På våren år 2000 åkte man första gången MeänHihto-Jägarmarschen med deltagare från både Finland och Sverige Det nya spåren sträckte sig från Aapua(26km),Olkamangi(10km), Kardis(10km)och från finska sidan blev sträckningen från Jarhoinen(6och12km) och Orajärvi(25km). Målet för alla sträckor sammanfördes till svenska Jarhois.

Under hösten 2000 började man diskutera inom kommittén, att man borde ta fram en logo till MeänHihto/Jägarmarschen. Man utlyste en tävling om det bland ungdomarna på båda sidorna om älven år 2001. Det vinnande bidraget skulle få 500 kronor som ersättning. Efter många och långa disskutjoner enades man om i kommittén att Patric Mäki från Kardis hade den bästa logon och därmed vann han tävlingen.

Hösten 2002 började man spåna på en två dagars arrangemang, med skidtävling på lördag och renkapplöpning på söndag. Denna två dagars arrangemang anordnades för första och sista gången 15-16 mars 2003. Skidtävlingen gav bra respons, men renkapplöpningen blev mindre lyckad och med facit i hand kunde man konstatera att renkapplöpningen var ingenting för MeänHihto-Jägarmarschen, utan man skulle enbart hålla sig till skidåkning. Därmed beslöt man år 2003 att denna tävling skulle anordnas under två dagar, men endast på skidor. År 2009 var det 10år sen finland kom med som arrangörer till tävlingen. Så därför firar MeänHihto/Jägarmarschen 10års jubileum, alla som deltog på skidtävlingen detta år fik en medaljong runt halsen som var guld färgad med texten MeänHihto/Jägarmarschen 10år. I samband med 10års jubileumet så passade man på att ändra tävlingen så att start platserna i dom olika byarna togs bort . Man flyttade starten mellan älven och väg 99 i närheten av Jar-ka Ifs Klubblokal i svenska Jarhois därifrån åker man dom olika sträckorna På detta sätet har man kunnat under lätta för arrangörerna med skidspårsdragningen . Så nu behöver man bara dra en sträckning av skidspåren in i Finland till dom befintliga skidspåren som finns där. 2009 års sidtävling har tre olika sträckor att välja mellan det är 6km , 15km och 25km både klasisk och fristil med start och mål gång i svenska Jarhois. Lite allmän fakta om dom snabbaste åkarna enligt bevarade resultatlistor från åren 1970,1980,1996 och år2000.

Enligt 1970 års Resultatlista då man åkte Jägarmarschen för första gången. Start från Aapua Herrar: Ove Stridsman Korpilombolo 1:05:04 Damer inga startande Start från Olkamangi Herrar: Sören Örn Olkamangi 38:48 Damer: Eva Lärkdal 37:50

1980 års Resultatlista. Start 20km Herrar: Kalervo Niku Pello 1:14:18 Damer:: Maria Olsson Luleå 1:16:09 Start 10km Herrar: Lennart Jakobsson Örnsköldsvik 40:08 Damer: Gun Skogsfelt Kaunisvaara 41:20 Detta år laman Skidtävlingen i malpåse nästa gång man åkte Jägarmarschen var 1996.

1996 års Resultatlista. Start Aapua 24km Herrar: Malte Kero Hakkas GOIF 1:39:05 Damer: Maria Rautio Jar-Ka IF 2:30:28 Start Olkamangi 12km Herrar: Anders Lindberg Aapua IF 1:13:18 Damer: Sara Uusitalo Pajala IF 1:19:56

2000 års Resultatlista när finska startplatser är med för första gången. Start Aapua 26km Herrar :Kent Larsson Narkens IF 1:28:18 Damer: Karin Hägglund Svansteins SK 1:49:52 Start Olkamangi 10km Herrar : Anders Mäki Jar-Ka IF 41:55 Damer: Sara Uusitalo Jar-Ka IF 46:26 Start Kardis resultatlista saknas Start Orajärvi 20km finland Herrar : Jari Vanhapia Finland 1:38:12 Damer: Taina Uusitalo Finland 2:28:13 Start Jarhoinen 10km finland Herrar: Heikki Sitomaniemi Finland 1:00:51 Damer: Minna Rundgren Finland 1:06:01 Start Jarhoinen 4km finland Herrar: Oiva Rundgren Finland 40:00 Damer: Anna-Kaisa Sitomaniemi Finland 36:07